รายละเอียดการติดต่อ

 

Contact details / รายละเอียดติดต่อเรา

 

ศูนย์วิจัยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

NIRS-RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL PRODUCT AND FOOD

Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,

Ladkrabang, Bangkok, 10520

 

panmanas.si@kmitl.ac.th

 (+66)85-133-3257

 

 

  

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com